مراحل روکش کردن دندان

پس از انجام پرکردن وسیع دندان و عصب کشی، ممکن است نسج کافی دندان برای نگهداری پرکردگی باقی نمانده باشد. و یا احتمال شکستن دندان بر اثر فشارهای حاصل از جویدن و شکننده شدن بافت دندان در اثر عصب کشی وجود داشته باشد، در چنین مواقعی از روکش دندان استفاده می‌ شود. همچنین روکش‌ های دندان در اتصال بریج دندان‌ ها، برای محافظت از دندان ضعیف یا در ترمیم دندانی که شکسته است مورد استفاده قرار میگیرند.

چرا باید روکش کنیم؟

موارد استفاده از روکش دندان

 ترک‌ های دندانی
 • موارد استفاده
  • دندان‌هایی که تاجشان شکسته باشد یا نسج باقی‌مانده دندان توانایی نگه‌ داشتن پرکردگی را نداشته باشد.
  • در دندان‌هایی که معالجه عصب شده‌اند، از آنجایی که مقدار زیادی از نسج مینا و عاج برداشته می‌شود و نیز به علت قطع‌ شدن تغذیه داخلی و خشک‌ شدگی نسبی بافت دندان، یا به علت تغییر رنگ ناشی از خونریزی دندانی یا بیماری پالپ استفاده از روکش دندان توصیه می‌شود.
  • در ترمیم زیبایی دندان‌های بدرنگ یا بدشکل.
  • برای ترک‌ های دندانی.
  • بازسازی سطوح جونده دندان.

انواع روکش دندان

روکش دندان سرامیکی
 • انواع روکش دندان
  • روکش های استیل
  • روکش دندان پایه فلزی (PFM)
  • روکش دندان سرامیکی
  • روکش های تمام فلز | روکش طلا