اطلاعات عمومی در مورد ایمپلنت های دندانی

ایمپلنت
جراحی ایمپلنت دندان، ریشه‌های دندان را با پایه‌های پیچ مانند ساخته شده از فلز و دندان‌های مصنوعی ساخته شده از چینی، فلز یا ترکیبی از این دو ماده جایگزین می‌کند

ایمپلنت چیست؟

جراحی ایمپلنت دندان، ریشه‌های دندان را با پایه‌های پیچ مانند ساخته شده از فلز و دندان‌های مصنوعی ساخته شده از چینی، فلز یا ترکیبی از این دو ماده جایگزین می‌کند که ظاهر و عملکردی مشابه دندان‌های طبیعی دارند. در حین جراحی، دندان آسیب دیده برداشته می شود و استخوان فک برای جراحی آماده می شود. پس از بهبودی فک، یک جراح دهان، پست ایمپلنت را در استخوان فک قرار می دهد. دوره بهبودی کلی می تواند چندین ماه طول بکشد. پس از بهبودی، بیماران نزد جراح دهان باز می‌گردند تا بتوانند اباتمنت یا اکستنشن پست را قرار دهند. هنگامی که فک و بافت نرم داخل و اطراف آن ناحیه بهبود یافت، سپس بیمار به دندانپزشک خود مراجعه می کند تا دندانپزشک بتواند قالبی از دندان ها گرفته و تاج نهایی را در بالای اباتمنت قرار دهد.

مزایای ایمپلنت دندان

ایمپلنت دندان مزایای زیادی دارد که شامل موارد زیر است:

  • ایمپلنت های دندانی مادام العمر هستند.
  • هر ایمپلنت به طور مستقل در داخل فک قرار می گیرد و به آن اجازه می دهد بدون وابستگی به دندان های اطراف خود کار کند.
  • صحبت کردن و غذا خوردن به دلیل نداشتن دندان مصنوعی حجیم یا پارسیل راحت تر است.
  • دندان های دیگر شما حفظ خواهند شد.
  • صورت شما ظاهر خود را بدون انقباض ناشی از کشیدن کل دهان حفظ می کند.
مزایای ایمپلنت دندان